Bendfeldt Imagine er specialist i at skabe trivsel, stresshndtering, faclitere forandringer, hjernebaseret coaching og ledelse samt det gode psykiske arbejdsmilj

Udnyt din hjerne — skab forandring

— mere trivsel, større arbejdsglæde, lettere forandringer, bedre præstationer og øget motivation

Stærke løsninger der baserer sig på indsigter fra nyeste hjerneforskning. Den leverer i disse år ny viden til personlig og organisatorisk vækst.
En hjernebaseret tilgang udnytter de videnskabelige resultater, som hjerneforskere fra hele verden leverer i deres bestræbelser på at forstå noglen til det hele - den menneskelige hjerne.

Resultaterne af hjerneforskningen bryder på spændende områder med eksisterende tænkning og skaber mulighed for nye og effektive løsninger til at øge trivsel, fremelske mere kreativitet, gøre forandring lettere og styrke præstationsevnen i virksomheder og livet generelt.

For at fremhæve blot et enkelt af de redskaber, der er vokset ud af hjerneforskningen, så står SKARV®-modellen tydeligt frem. Den er udviklet efter indsigter fra hjerneforskningen og inspireret af førende eksperter. Skarv'en er velegner som analyse-, kommunikations- og erkendelsesredskab, der hjælper mennesker til at udnytte deres mentale ressourcer bedre.

 

SKARV modellen.  Den illustrerer de fem sociale domæner, som vi mennersker reagerer enten negativt eller positivt på, når vi interagerer med andre mennesker

Hjerneforskningen fortæller os, at hjernen forandrer sig konstant - livet igennem. Faktisk skabes der 1 million nye hjerneforbindelser hvert sekund. Hjerneforskere vil være i stand til at måle, at din hjerne ser anderledes ud, når du har læst indholdet på dette websted. Fascinerende!
De neurale kort vi danner, former vores forståelse af verden: Ser vi muligheder? Ser vi begrænsninger? Er fremtiden lys? Mørk? Truende?

De neurale netværk skaber vores verden, så hvorfor ikke arbejde ihærdigt på at skabe nogle, der sætter os i stand til at nå derhen, hvor vi gerne vil være?

Den kognitive neurovidenskab og det fremvoksende felt NeuroLeadership danner fundament for mit arbejde.

 

 

 

Tag online stresstest og bliv bevidst om din stresstilstand

Bendfeldt Imagine indgår et stærkt partnerskab om sine hjernebaserede løsninger - se mere på BrainAware.dk

 

FOKUSOMRÅDER

Inspirationsvideo
Mit arbejde er funderet i solid forskning. Læs mere og Se inspirationsvideo om hjernen og psykisk pres. Læs mere her...

 

Skab trivsel og undgå stress
Når mennesker trives, tænker de bedre, træffer bedre beslutninger, er mere kreative, forstår mere, lærer bedre og er bedre til at håndtere forandringer. Gode grunde til at sætte fokus på trivsel. Læs mere her...

 

Kreativitet og innovation skaber vækst
Heureka! Heureka! råbte Archimedes da han fik sin berømte ahaoplevelse. Vi forstår i dag, hvordan vi kan opleve flere af dem i vores hverdag. Læs mere her...

 

God håndtering af forandring
Forandring er ofte svær, og det er endnu svære at faclitere den hos andre. Det nye felt NeuroLeadership giver indsigt, der gør forandring lettere og øger sandsynligheden for at den lykkes - om forandringerne så har privat eller arbejdsmæssig karakter. Læs mere her...

 

Coaching - Stress? Karriereskift?
Den kognitive neurovidenskab kombinerer kognitiv teori med indsigter fra neurovidenskaben og giver os værdifulde redskaber til at skabe varige og dybe forandringer hos mennesker. Læs mere her...